P D X

Patrycja Górska (Borejko)

Jeżycjada (Click Me)

ESFP - 9w8 - 963

Patrycja (Pulpecja) Górska (de domo Borejko) urodzona 11 kwietnia 1973 roku, najmłodsza córka Borejków. Żona Floriana (Baltony), matka Anny i Nory. Słodka, spokojna i pogodna, zakochana w mężu. Jest bohaterką książki Pulpecja. Jeżycjada is a series of books for young people by Polish author Małgorzata Musierowicz.

Myers–Briggs Type Indicator (MBTI)

ESFP (5)

ISFJ (1)

Enneagram

9w8 (3)

6w5 (1)

6w7 (1)

9w1 (1)

Tritype

963 (1)

Searching for comments, brrrrr

© 2021 PDX. All rights reserved

TwitterYouTubeInstagram