P D X

Melania Borejko

Jeżycjada (Click Me)

ISTP - 2w3

Melania (Mila) Borejko (Kalemba) urodzona 31 grudnia 1935 roku, żona Ignacego. Z wykształcenia ekonomistka, na co dzień zajmuje się korektami dla wydawnictw; pisze książki. Energiczna, zdecydowana i nierzadko despotyczna, w rzeczywistości wrażliwa i troskliwa. Jest podporą dla całej rodziny. Pod pseudonimem Kal Amburka pisze znane sztuki (m.in. Czarną sukienkę i Wieczór prezydencki) wystawiane w teatrach. Córka Zuzanny i Władysława Makowskich, którzy zginęli podczas II wojny światowej (w 1940 roku), wychowana przez Gizelę Kalembę. Główna bohaterka Kalamburki. Jeżycjada is a series of books for young people by Polish author Małgorzata Musierowicz.

Myers–Briggs Type Indicator (MBTI)

ISTP (2)

ISFP (1)

ISTJ (1)

Enneagram

2w3 (1)

8w9 (1)

Searching for comments, brrrrr

© 2021 PDX. All rights reserved

TwitterYouTubeInstagram