P D X

Ignacy Borejko

Jeżycjada (Click Me)

INTJ - 1w2

Ignacy Borejko jest seniorem rodu. Urodzony w 1935 roku. Z wykształcenia filolog klasyczny i bibliotekoznawca. Podobnie jak cała rodzina, jest zapalonym miłośnikiem książek. Cechuje go erudycja, często posługuje się zwrotami łacińskimi, krzewiąc w córkach, wnukach, wnuczkach i prawnuczce miłość do tego języka. Zwykle zatopiony w filozoficznych rozważaniach, łagodny, dowcipny i spokojny. Stanowi wzór dla wszystkich członków rodziny. Jeżycjada is a series of books for young people by Polish author Małgorzata Musierowicz.

Myers–Briggs Type Indicator (MBTI)

INTJ (4)

INTP (1)

Enneagram

1w2 (1)

Searching for comments, brrrrr

© 2021 PDX. All rights reserved

TwitterYouTubeInstagram